Частен съдебен изпълнител  Димитър Бончев Бойчев
 
 
 

 

 

Контакти

Димитър Бончев Бойчев

Частен съдебен изпълнител Рег № 726         

Район на действие - Съдебен окръг Велико Търново

Адрес на кантората

гр. Велико Търново, ул.”Бачо Киро” №6, ет.1

Адрес за кореспонденция

гр. Велико Търново, ул.”Бачо Киро” №6, ет.1- ако имате адрес за кореспондения, различен от адреса на кантората ви, то тук ще бъде написан той

Телефони

062/63 80 70  ;  Мобилен: 0888 606 611

Факс

 

Електронна поща

dimitar_boi4ev@abv.bg

 

Банкови сметки

1. Сметка за такси и разноски

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

2. Сметка за допълнителни дейности

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

3. Специална сметка за осребряване имуществото на длъжника

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

Пояснение:ако имате приемни и в други общини, градове и села, тук ще бъдат описани и те

Контакти с мен може да осъществите също така и в :

Приемната ми в гр..........., ул. ........., №... , вх...  ет.....

вторник и четвъртък  от  ..... часа -  до ..... часа

Приемната ми в гр..........., ул. ........., №... , вх...  ет.....

понеделник и петък   от  ..... часа -  до ..... часа